Terminy targów promujących produkt lokalny  Pt. „Smak na produkt”

L.P.

Nazwa LGD

Data targów

Uwagi

1.                 

Podhalańska LGD

6 – 7.05

Kościelisko

2.                 

LGD Dunajec Biała

05.06

Rzuchowa

3.                 

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

31.07.2011

Zubrzyca Górna

4.                 

Zielony Pierścień Tarnowa

04.09.2011

Lisia Góra

5.                 

Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich

11.09.2011

Łącko

6.                 

LGD Austria

24.09.2011

Villach

7.                 

LGD Nad Biała Przemszą

2.10.2011

Trzyciążu

8.                 

Dolina Karpia

8-9.10.2011

Zator

Terminy imprez

9.                 

Impreza otwierająca

6.05.2011

Podhalańska LGD

10.             

Impreza zamykająca

9.10.2011

Dolina Karpia