Get Adobe Flash player
  Strona główna

  13 czerwca 2012 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Rada   ds. Produktów Tradycyjnych pod przewodnictwem marszałka województwa Wojciecha Kozaka zatwierdziła dwa Produkty Lokalne „Nad Białą Przemszą” tj. „Jagnięcinę jurajską z owcy olkuskiej” oraz „Czar Pustyni” do wpisu na Listę Produktów Tradycyjnych. Złożenie wniosków poprzedzone było  badaniami, które potwierdziły ponad 25 letnią tradycję tych produktów na terenie obszaru LGD.  W przygotowaniu  dokumentacji potwierdzającej autentyczność i długą tradycję wyrobu tych produktów na naszym obszarze korzystano z pomocy etnografa, który przeprowadził liczne wywiady etnograficzne z mieszkańcami obszaru LGD. Ponadto zgromadzono dokumentację zdjęciową jak również materiały źródłowe w postaci specjalistycznej literatury.  Prezentację naszych produktów lokalnych wzbogacił występ chóru „Ziemia Kluczewska” pod kierunkiem Pani Moniki Korpusik. Prezentowane podczas posiedzenia wnioski zostały ocenione pozytywnie przez członków Rady, którzy docenili walory naszych produktów oraz formy wypełnienia i estetyki wniosków  podkreślając, że przedstawiona dokumentacja prezentowała bardzo wysoki poziom. Oba wnioski jednomyślną decyzją Rady ds. Produktów Tradycyjnych zostały ocenione pozytywnie. Zostaną one teraz przekazane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który dokona wpisu tych produktów na Listę Produktów Tradycyjnych.

   

  Walory wyróżniające nasze Produkty Tradycyjne:
  Jagnięcinę jurajską z owcy olkuskiej charakteryzuje niska zawartość tłuszczu śródmięśniowego oraz wysoki poziom białka i składników mineralnych. W związku z tym możemy zaliczyć ją do pełnowartościowych, a zarazem dietetycznych produktów spożywczych o niepowtarzalnych walorach smakowych.   Możemy określić ją mianem „żywności funkcjonalnej” czyli zawierającej  składniki wpływające selektywnie w sposób pozytywny na wybrane funkcje organizmu człowieka.   Żywność taka jest bogata w naturalne składniki prozdrowotne, poprawia kondycję fizyczną  i psychiczną, zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób cywilizacyjnych (m.in. otyłości, miażdżycy, chorób nowotworowych).  Prozdrowotne cechy jagnięciny to niska zawartość tłuszczu i cholesterolu, zawartość kwasów omega-3  oraz zawartość sprzężonego kwasu linolowego (SKL).

  Fot. Lesław Modelski


  „Czaru Pustyni” to napój alkoholowy do przygotowania którego używa się składników tylko lokalnego pochodzenia. Zarówno żyto jak i groch uprawiane w sąsiedztwie Pustyni Błędowskiej (specyficzne warunki klimatyczne - przez przeważającą część roku (64 %) napływa powietrze polarno-morskie i polarno-kontynentalne (31 %)) posiadają wyjątkowe walory smakowe co przekłada się w prostej linii na smak napoju. Na jakość „Czaru Pustyni” wpływa również używana do jego produkcji woda pochodząca z lokalnych studni głębinowych (duże zasoby wód podziemnych, występujących w piętrach wodonośnych: jurajskim i triasowym), która  ma szczególne właściwości tak pod względem składników jak i walorów smakowych ze względu na jurajskie pochodzenie występujących tu skał wapiennych. Niezmienna od wielu lat receptura zapewnia niepowtarzalny smak napoju. Fakt, że przygotowywany jest z naturalnych surowców wpływa na jego oryginalny smak i szczególne właściwości, nawet przy spożyciu dużej jego ilości nie odczuwamy żadnych przykrych dolegliwości, nawet bólu głowy.

   

  Partnerzy
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama