Get Adobe Flash player
  Strona główna O Partnerach Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała działa zgodnie z przepisami ustawy Prawo o Stowarzyszeniach, Ustawie z dnia 07marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz statutu stowarzyszenia. Stowarzyszenie zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 02.02.2006 pod numerem KRS 0000250022.

  W skład Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała wchodzą cztery małopolskie gminy położone w południowej części powiatu Tarnowskiego: Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz i Zakliczyn.

  Opisywany obszar zajmuje łącznie 387,00 km 2. Na terenie Lokalnej Grupy Działania zamieszkuje łącznie (wg. stanu na dzień 31.12.2006 r.) 48090 osób. 90% obszaru LGD jest objęte różnego rodzaju formami ochrony przyrody.

  Większość członków LGD Dunajec-Biała posiada rekomendacje organizacji społecznych takich jak Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Zakliczyn, Młoda Europa (obecnie Grupa Odrolnika), Ochotnicza Straż Pożarna,  Podgórskiego Związku Pszczelarzy w Tarnowie - Koło w Pleśnej, Kluby Sportowe działające na obszarze działania LGD Dunajec-Biała.

  W wyniku budowania partnerstwa publiczno-prywatnego członkami LGD zostały zarówno podmioty sektora publicznego, gospodarczego i społecznego, w tym osoby fizyczne działające na rzecz rozwoju obszaru objętego LSR oraz rolnicy.

  Siedzibą stowarzyszenia jest Zakliczyn. Głównym celem LGD Dunajec-Biała jest inicjowanie i realizacja na swoim terenie nowatorskich projektów ukierunkowanych na wykorzystanie unikalnych walorów przyrodniczych i kulturowych Pogórza Rożnowsko-Ciężkowickiego i poprawa jakości życia jego mieszkańców.

  Charakterystyka obszaru:

  Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała ma olbrzymi potencjał do wykorzystania. Różnorodne tradycje kulturowe, wyjątkowo interesujące położenie geograficzne, liczne małe rodzinne gospodarstwa rolne i walory środowiskowe sprawiają, iż istnieje wiele możliwości działania. Członkowie LGD wyznaczyli sobie cztery główne kierunki aktywności: turystyka, produkt lokalny, środowisko naturalne oraz przedsiębiorczość. Wykorzystując wspólną dla gmin tworzących LGD historię oraz dziedzictwo kulturowe, a także czyste środowisko naturalne można stworzyć przyciągający uwagę turystów oraz doskonale promujący LGD produkt lokalny.
  Drugie targi produktów lokalnych odbyły się w dniach 04-05 czerwca 2011 r. w Rzuchowej na terenie parku dworskiego w Rzuchowej. Organizatorem była Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała przy współpracy z Gminą Pleśna, Starostwem Powiatowym w Tarnowie, Stowarzyszeniem Grupa Odrolnika, OSP w Rzuchowej.
  Imprezą otwierająca było spotkanie/sympozjum lokalnych producentów z konsumentami mające formułę spotkania promocyjnego poświęcone tematyce sprzedaży bezpośredniej produktów tradycyjnych przez rolników w którym uczestniczyli zaproszeni goście, mieszkańcy i uczestnicy tragów. Na scenie wystąpiły zespoły folklorystyczne takie jak „Jastrzębianie” z Jastrzębi. Wystawa produktów lokalnych trwała do godziny 20.00.
  Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała prezentowała m.in. trzy produkty lokalne, które zamierza zgłosić na listę produktów tradycyjnych województwa małopolskiego, a były to:

  • Wino Rzuchowskie
  • Dżem aroniowo-jabłkowy
  • Mleko wiejskie od krów rasy polskiej czerwono-białej
  • Krowa rasy polskiej czerwono-białej
  • Kiełbasa spod dzwonka w Jastrzębi
  • Kiszka spod dzwonka chłopska

   

  Partnerzy
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama