Get Adobe Flash player
  Strona główna O Partnerach Lokalna Grupa Działania Nad Białą Przemszą

  Stowarzyszenie LGD „Nad Białą Przemszą” zrzesza 4 gminy powiatu olkuskiego – Bolesław, Klucze, Trzyciąż, Wolbrom. Obszar położony jest na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej i posiada swój unikalny charakter oraz elementy odróżniające go od pozostałych gmin Jury co sprawia, że jest jednym z ciekawszych przyrodniczo i krajobrazowo obszarów tej części regionu. Obszar działania LGD dodatkowo wiąże przepływająca przez niego rzeka Biała Przemsza, która stała się symbolem LGD. Ważnym atutem obszaru i prawdziwym ewenementem środowiska naturalnego na skalę europejską jest Pustynia Błędowska, która cieszy się dużym zainteresowaniem odwiedzających.

  Budżet Lokalnej Grupy Działania zaplanowany na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju to 6 200 780 zł, z czego 625 000 zł - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, 1 000 000 zł - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, 3 000 000 zł – Odnowa i rozwój wsi, 1 575 780 zł - Małe projekty.

  Natomiast budżet zaplanowany na wdrażanie projektów współpracy to 160 365 zł. Aktualnie Stowarzyszenie bierze udział w realizacji 3 projektów współpracy: 1. Produkt lokalny szansą rozwoju regionu 2.Pięć Lokalnych Grup Działania z terenu Małopolski Zachodniej (LGD Blisko Krakowa, LGD dla Obszarów Wiejskiej Gminy Olkusz, LGD Nad Białą Przemszą, LGD Partnerstwo Na Jurze oraz LGD Zdrój) podpisało porozumienie o wzajemnej współpracy, które będzie polegało na wdrożeniu spójnej polityki dla rozkwitu turystyki weekendowej. 3.Projekt ekologiczny w partnerstwie z Zielonym Pierścieniem Tarnowa i LGD dla Obszarów Wiejskiej Gminy Olkusz, którego celem jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz zapoznanie ich z innowacyjnymi technologiami przyczyniającymi się do ochrony środowiska naturalnego.

  W ramach Działania 8.2 MRPO Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy - Stowarzyszenie realizuje projekt pt. Budowanie sieci współpracy pomiędzy partnerami powiatu olkuskiego i partnerami zagranicznymi: gminą Batyżowce, gminą Cserépfalu oraz gminą Okland w obszarze rozwoju turystyki, w partnerstwie z pięcioma partnerami krajowymi oraz trzema partnerami zagranicznymi  ze Słowacji,  z Rumunii oraz  z Wegier.

  Jednym z celów naszej strategii jest Aktywizacja życia społecznego i umożliwienie mieszkańcom wszechstronnego rozwoju w ramach którego Stowarzyszenie realizuje 3 projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Komputer to przyszłość dla wszystkich, Zaczarowana kraina oraz Mały odkrywca. 

  Partnerzy
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama