Get Adobe Flash player
  Strona główna O Partnerach Podhalańska Lokalna Grupa Działania

  Stowarzyszenie Podhalańska Lokalna Grupa Działania działa zgodnie z przepisami ustawy Prawo o Stowarzyszeniach, Ustawie z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz  statutu stowarzyszenia.  Stowarzyszenie zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 2006-02-10 pod numerem 0000250669. W skład Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania wchodzi pięć małopolskich gmin położonych w powiecie tatrzańskim i nowotarskim : Biały Dunajec, Czarny Dunajec, Kościelisko, Poronin i Szaflary.

  • Gminę wiejską Biały Dunajec tworzy 5 wsi sołeckich -  Biały Dunajec, Gliczarów Dolny, Gliczarów Górny, Leszczyny, Sierockie.
  • Gminę wiejską Czarny Dunajec tworzy 15 sołectw - Chochołów, Ciche, Czarny Dunajec, Czerwienne, Dział, Koniówka, Odrowąż, Piekielnik, Pieniążkowice, Podczerwone, Podszkle, Ratułów, Stare Bystre, Wróblówka, Załuczne.
  • Gminę wiejską Kościelisko tworzą 3 sołectwa -  Dzianisz, Kościelisko i Witów.
  • W gminie wiejskiej Poronin jest 8 sołectw - Poronin, Bustryk, Małe Ciche, Murzasichle. Nowy Bystre, Stasikówka, Suche i Ząb.
  • Gmina wiejska Szaflary podzielona jest na 7 sołectw -  Bańska Niżna, Bańska Wyżna, Bór, Maruszyna, Skrzypne, Szaflary, Zaskale.


  Opisywany obszar zajmuje łącznie 527,16 km2. Na terenie Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania zamieszkuje łącznie (wg. stanu na 31.12.2006 r) 57 010 osób. Tereny wiejskie stanowią 100% obszaru PLGD.


  Większość członków PLGD posiada rekomendacje organizacji społecznych takich jak Związek Podhalan, Ochotnicza Straż Pożarna, Kluby Sportowe działające na obszarze działania PLGD. W wyniku budowania partnerstwa publiczno-prywatnego członkami LGD zostały zarówno podmioty sektora publicznego, gospodarczego i społecznego, w tym osoby fizyczne działające na rzecz rozwoju obszaru objętego LSR oraz rolnicy.


  Podhalańska Lokalna Grupa Działania posiada następujące organy statutowe:

  • Walne Zebranie Członków,
  • Zarząd,
  • Komisja Rewizyjna.
  • Rada

  Spójność historyczno-kulturowa PLGD:

  • wspólna historia w obrębie państwa polskiego
  • silne tradycje pasterskie (licząca się pozycja miejscowej hodowli bydła i owiec)
  • gwara – odrębna, powszechnie znana i używana, stanowi wizytówkę tego regionu
  • strój ludowy –unikalny, łatwo rozpoznawalny i charakterystyczny tylko dla tego regionu
  • muzyka ludowa – odrębny i bardzo ważny składnik góralskiego folkloru, (niektórzy twierdzą, że i nieodłączna część góralskiej duszy)
  • taniec i śpiew –bogaty i odrębny składnik miejscowego folkloru
  • zwyczaje i obyczaje ludowe, tu określane mianem góralskiego zwyku, to cała sfera duchowa kulturowego dziedzictwa. Głęboka, nieskrywana religijność górali, przywiązanie do tradycyjnych wartości, kult rodziny, tradycji rodzinnej, cały zespół norm etycznych i moralnych oraz cały świat tutejszych legend, wierzeń, obrzędów.
  • powszechność występowania „przydomków”. 
  • rękodzieło i góralska twórczość artystyczna rozpowszechniona na całym obszarze PLGD
  • tradycyjne potrawy i wyroby spożywcze regionu Podhala (oscypek, bundz, żentyca, redykołki, moskale, i inne)
  • bogaty amatorski ruch artystyczny kultywowany we wszystkich gminach w oparciu o struktury GOK i wspierany przez lokalne oddziały Związku Podhalan
  • bogactwo i różnorodność imprez folklorystycznych we wszystkich 5 gminach

   

  Partnerzy
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama